• להתקשרות מהירה

צוות המשרד


עו"ד אבי גולדהמר

בוגר הפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית.
בין תפקידיו הציבוריים, כיהן עו"ד גולדהמר, שתי קדנציות,
בין השנים 1989-1998, כחבר מועצת העיר חיפה.

עו"ד אבי גולדהמר
עו"ד טלי גולדהמר
עו"ד נירה דדון ברוורמן
עו"ד עמית מונצ'ר
עו"ד עודד דונג
עו"ד מירי ולטר – ראובן
עו"ד לירן כהן
עו"ד אורי גולדהמר