05/07/11 - בית הדין הארצי לעבודה קבע כי החזר נסיעות פיקטיביות בתלוש השכר אינו חוקי בית הדין הארצי לעבודה קיבל את עמדתו של עו"ד אבי גולדהמר, בשם עיריית בית-שאן, וקבע כי העובדה שדיווח גלובלי על נסיעות שערך עובד מדינה נעשה מטעמי נוחות בצורה גלובלית ולא
  • להתקשרות מהירה

מן העתונות


פרשת פרומר

ערעור הבחירות בעיריית נהרייה(02/07/04).

פרשת פרומר
זמן חיפה-23/01/09
ארנונה מרפא"ל
בחירות קיריית ביאליק
01/04/05 - קריית ביאליק
רשת ביטחון לפנסיה
02/05/03 - פרשת החלפת הביציות
23/03/10 - דירוג D & B Dun's לשנת 2010
23/03/01 - חדשות בעיר
10/02/06 - "המוציא לפועל"
04/05/09 - דירוג D & B Dun's 100 לשנת 2009
27/08/10 - ביהמ"ש המחוזי קבע כי העתקת כתב תביעה-הפרת זכויות יוצרים
04/02/09 - מועצה מקומית שלומי
05/07/11 - בית הדין הארצי לעבודה קבע כי החזר נסיעות פיקטיביות בתלוש השכר אינו חוקי