• להתקשרות מהירה

פרו בונו

משרדנו מאמין במתן שירות לקהילה. 

במסגרת תוכנית פרו בונו של המשרד הגיש המשרד, בין היתר, עתירות כנגד חברות דיור ציבורי לצורך הגנה על זכויותיהם של דיירים, 

בנוסף ייצג משרדנו בהצלחה דיירים אשר נתבעו לפנות את דירתם, מול חברות משכנות וחברות דיור ציבורי.