אורי גולדהמר

איחור במועד מסירת הדירה החוזי

בפס"ד שניתן לאחרונה עמדה לפתחו של בית המשפט סוגיה של איחור במועד מסירת הדירה החוזי שנבע גם מנסיבות שבשליטת המוכר ולאחר מכן נבע האיחור מנסיבות שאינן בשליטת המוכר.

בפס"ד נפסק כי נסיבות שאינן בשליטת מוכר (יזם/קבלן) יכולות להיבחן ביחס לאיחור שהינו עד למועד המסירה החוזי. מעת שבמועד המסירה החוזי סעיף 5א(ג) לחוק המכר לא חל, לא ניתן להיאחז בו בדיעבד ביחס לחודשים מאוחרים יותר, זאת נוכח הטעם הפשוט שהסיפא של הסעיף אינו מאפשר זאת.

מוכר שמצוי באיחור אינו יכול לטעון, כי ישנן נסיבות שמזכות אותו בפטור בגין "איחור על איחור", שכן אם היה מוסר את הדירה במועד, לא היינו מצויים כלל באיחור ומכאן שהסיכון להתרחשות מוטל עליו.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
בודק...