אישור תובענה ייצוגית לאור קיפוח הגלום במנגנון הצמדה לתמורה בחוזי מכר של רוכשי דירה

בפס"ד שניתן לאחרונה עמדה לפתחו של בית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין מנגנון הצמדת התמורה בחוזי מכר של רוכשי דירה.

בית המשפט קיבל את הבקשה ופסק כי יש לו סמכות לדון בטענה מכוח סעיף 3 לחוק החוזים האחידים במסגרת תובענה ייצוגית.

חישוב ההצמדה בהסכם המכר, כאשר אין זהות בין מדד הבסיס לבין המדד במועד התשלום בפועל, היא תנייה מקפחת בחוזה מהותי הואיל והיא מקנה למוכר יתרון בלתי הוגן הן בהצמדת התשלום עבור הדירה למדד עתידי של תשומות הבנייה אשר לא היה ידוע במועד התשלום והן בהצמדה שאינה שוויונית שכן הרוכש לא יהנה מירידת המדד ככל שתתרחש.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
בודק...