גביית כספים מרוכש דירה ללא קבלת היתר בנייה

במקרה בו נבנה פרויקט נדל"ן ללא היתר בנייה, אפילו אם נרשמה הערת אזהרה לטובת רוכש הדירה, משמע ניתנה בטוחה בהתאם לסעיף 2 לחוק המכר, לא ניתן להביא בחשבון בנייה שבוצעה ללא היתר, ועל כן לא ניתן לגבות מעל ל-7% מהתמורה עד קבלת היתר בנייה.

לדוגמא: במקרה בו נמכרה דירה בקומה 5 כאשר, בשלב זה, בידיו של היזם היתר בנייה לבניית בניין של 4 קומות בלבד (אפילו אם ביקש לעדכן את היתר הבנייה).

עצם רישום הערת האזהרה על שם הרוכש וכן, התקדמות בניית הבניין מעבר לשלב של גמר יציקת רצפת מפלס תחתון, אינו מזכה את היזם בזכות לגבות סכומים העולים על 7% מהתמורה וזאת עד לקבלת היתר בנייה עדכני עבור הדירה הנמכרת בקומה 5.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email