דחיית מועד מסירה בשל שינויים או תוספות

בעניין שמש נ' ספייס נקבעו שלושה תנאים מצטברים לגבי הסכמה לדחיית מועד המסירה החוזי בשל שינויים או תוספות:

א.      דחייה מוסכמת;

ב.      דחייה למועד עדכני מוגדר וברור;

ג.        דחייה העומדת בסבירות ביחס להיקף השינויים המבוקש;

בפס"ד שהתקבל לאחרונה (ת"ק 50518-02-21) נקבע כי לא התקיימו שלושת התנאים המצטברים שלהלן ועל כן אין באפשרותן של הנתבעות להסתמך על דחיית מועד המסירה בשל שינויים או תוספות בדירה והתובעים זכאים לפיצוי בגין תקופת האיחור במסירה, החל מהיום הראשון לאיחור בהתאם למועד החוזי, בהתאם לסעיף 5 לחוק המכר (דירות).

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email