האם לרמ"י יש סמכות, במסגרת חידוש חוזה חכירה פרטני, ליצוק לחוזה תנאים נוספים כאשר בחוזה המקורי נקבע שחידושו של ההסכם יהיה בהתאם לתנאי החוזה הקיים?

בפס"ד שניתן לאחרונה (ת"א 61072-02-22) פסק בית המשפט כי על רמ"י להאריך את חוזה החכירה ללא תנאי נוסף והיא אינה יכולה לחייב את החוכר לחתום על סעיפים ו/או תנאים בעת הארכת חוזה החכירה. שינוי של החוזה והוספת תנאים נוספים ללא הסכמת הצד שכנגד, בניגוד לתנאיו של ההסכם, בניגוד לאומד דעת הצדדים עומד בניגוד לעקרונות יסוד בדיני החוזים ומשכך אינו אפשרי.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
בודק...