התובעת לא הפקידה ערבות והתביעה נמחקה

בית המשפט נתן ארכה של 30 יום להפקדת ערובה ובחלוף הזמן מחק  את התביעה.

מה דינה של החלטת בית משפט שעל התובע להפקיד ערבות להמשך הליך התביעה? מתברר כי אי מילוי ההחלטה עלול למחוק את התביעה כפי שמתברר מהליך שהתקיים בבית משפט השלום בנצרת.

בתחילת השנה, הורתה השופטת שאדן נאשף אבו אחמד לחברת "ח.מ. רוד קונסטרוקציה  בע"מ" להפקיד ערבות של 80,000 שקל להבטחת הוצאות התביעה שהגישה נגד חברת "טבריה ש.ח. בניין פיתוח וצנרת בע"מ". השופטת קבעה כי את הערבות יש להפקיד בתוך 30 יום והיא מהווה תנאי להמשך ההליך המשפטי. עוד קבעה השופטת כי במידה ולא תופקד התביעה תדחה.

עברו 30 יום והערבות לא הופקדה. עו"ד אבי גולדהמר מחיפה שייצג את הנתבעת הגיש בקשה למחיקת התביעה והשופטת מילאה אחר בקשתו. עברו עוד 30 יום והתובעת הגישה בקשה  לבטל את פסק הדין שמחק את העתירה, בטענה שהמצב השתנה וכי לא ניתנה לה זכות תגובה לפני מתן פסק הדין.

עו"ד אבי גולדהמר התנגד לדרישה וטען בין השאר כי התובעת לא עמדה במועדים שקבע בית המשפט וכמו כן אי אפשר לשנות את פסק הדין שכבר ניתן.

השופטת קיבלה את טענותיו ודחתה את הבקשה כשהיא מציינת בין השאר את העובדה שחלף יותר מחודש ימים ממתן פסק הדין עד להגשת הבקשה לביטולו ואין היא מבינה מדוע לא הופקדה הערבות במועד נקבע.

כאמור, התביעה נמחקה והמערערת חויבה לשאת בהוצאת הבקשה הנוספת שהגישה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email