אורי גולדהמר

טיפ החודש -חודש מאי

האם מכירת דירה בתקופת האחריות והבדק פותרת את החברה הקבלנית מליקויים בתקופת הבדק והאחריות?

בפס"ד שניתן לאחרונה פסק בית המשפט שמכירת דירה לרוכש "יד שנייה" אינה פוטרת את הקבלן מאחריות לטיבה ולליקויים שבה. אחריותו של הקבלן לתיקון נזקים וליקויים שנתגלו בנכס אינה "מתאדה" ונעלמת עם מכירתו של הנכס לצדדים אחרים. האינטרס הציבורי מחייב את הקבלן לשאת באחריות שנתחייב ע"פ הדין בגין הנזקים והליקויים שנתגלו בנכס בתקופת האחריות, זאת בין אם מדובר ברוכש יד שנייה או שלישית.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
בודק...