אורי גולדהמר

טיפ החודש – ויתור על בעלות בזכויות בנייה בבית משותף צריכה להיעשות ע"י כלל בעלי הזכויות

בפס"ד שניתן לאחרונה בערעור שהוגש לביהמ"ש העליון נפסק כי ויתור על בעלות בזכויות בנייה בבית משותף צריכה להיעשות ע"י כלל בעלי הזכויות בבית המשותף בצורה מפורשת וברורה. באותו מקרה בית המשפט העליון קיבל את הערעור ופסק כי המשיבים, בעלי הזכויות בבית המשותף, לא התכוונו להעביר ליזם את זכויות הבנייה שניתנו במסגרת תכנית שחלה ולכן החוזים בין הצדדים אינם חלים על זכויות אלו.

בודק...