טיפ השבועי – 26.10.2020

לאחרונה, נתקבלה הכרעה בתביעה ייצוגית[1] שהוגשה בקשר עם גביית הוצאות משפטיות (מדידות, הכנת תשריטים ואגרות) מעבר לקבוע בסעיף 6ג לחוק המכר דירות, שמגביל תשלום שכ"ט ל-5,039 ₪ בצירוף מע"מ או סכום השווה ל- 0.5% מתמורת הדירה בצירוף מע"מ, לפי הנמוך.

נקבע כי הוצאות בגין פעולות מדידה והכנת תשריטים וכן תשלום אגרות לא נכללות במגבלה הקבועה בסעיף 6ג לחוק המכר. 

[1] תצ (ת"א) 21500-06-18

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email