מס רכישה בעת רכישת חלק דירה שאינו עולה על שליש

ועדת ערר במחוז תל אביב נתנה פסק דין לאחרונה בו קבעה כי בעלים של מלוא זכויות בדירת מגורים אינו זכאי להקלה במס הרכישה בעת רכישת חלק בדירה נוספת שאינו עולה על שליש ממנה.

ועדת הערר הגיעה למסקנה זו בהסתמך על לשון ההגדרה של "דירה יחידה" שבסעיף 9)ג1ג)(4)(א) לחוק.  מנוסח החוק עולה בבירור, כי על הדירה, שבגינה מבוקש שיעור מס רכישה החל על דירה יחידה, להירכש לאחר רכישת חלק הדירה שאינו עולה על שליש, ולא להיפך.

מאת עו"ד אורי גולדהמר

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email