אבי גולדהמר קאבר

נדחתה עתירה נגד עיריית עפולה

בית המשפט קבע: המכרז להטמעת מערכת ממוחשבת בעיריית עפולה נוהל באופן תקין לחלוטין

חברה שלא זכתה במכרז עתרה לבית המשפט בטענה כי ההצעה שנבחרה מפרה שני תנאי סף ∙ עוה"ד אבי גולדהמר, שייצג את עיריית עפולה: "הגורמים המקצועיים בחנו בקפידה את ההצעות ואת עמידתן בדרישות המכרז" ∙ המערכת הממוחשבת כבר הותקנה ופועלת בהצלחה

במהלך שנת 2022 פרסמה עיריית עפולה מכרז למתן שירותי אספקה, התקנה, הטמעה ותחזוקת מערכת רשות ממוחשבת לניהול ותפעול עיר ופניות ציבור. אל המכרז ניגשו שתי חברות, "סי.אר.אם שיא" ו"א.ש.בינה – הדרכה, ייעוץ ופיתוח", ויועץ מקצועי קבע כי שתי ההצעות עומדות בתנאי הסף. ועדת האיכות של העירייה העניקה ניקוד, על סמך מדדים רלוונטיים, לשתי ההצעות, ולאחר שקלול ציון האיכות עם רכיב המחיר הוחלט כי החברה הזוכה במכרז היא א.ש.בינה.

חברת סי.אר.אם שיא לא השלימה עם ההפסד, והגישה עתירה כנגד החברה הזוכה ועיריית עפולה – בדרישה לשנות את החלטת הוועדה המקצועית. לטענת סי.אר.אם שיא, ההצעה הזוכה לא עמדה בשניים מתנאי הסף במכרז: חובת הצעת פתרון קיים ופועל, וחובת הצעת מערכת שעומדת בלפחות מ-85% מהדרישות שנוסחו במכרז.

טענה נוספת של העותרת שנבחנה בבית המשפט המחוזי בנצרת, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, הייתה כי הציונים שהעניקה ועדת האיכות להצעה הזוכה היו בלתי סבירים. כמו כן התלוננה סי.אר.אם שיא על כך שהצעות המחיר נפתחו עוד לפני בדיקת האיכות, ועל כך שלא נמסרו לה פרטים לגבי זהות חברי ועדת האיכות.

"מצאתי כמסתברת יותר את עמדת העירייה"

עוה"ד אבי גולדהמר, שייצג את עיריית עפולה, טען מנגד כי במכרז נכתב במפורש ש"על המציע להציע, להתחייב ולהציג פתרון מערכתי עתידי". סעיף נוסף הגדיר לוח זמנים של 60 יום למימוש ההצעה. בהקשר זה כדאי לציין שנכון להיום המערכת כבר הוטעמה במשרדי העירייה ופועלת באופן מלא בהתאם לדרישות שהוצגו במכרז.

בתשובה לטענה כי המערכת הזוכה לא עומדת ב-85% מהדרישות, הבהירה עיריית עפולה כי התנאי התייחס לדרישות המפורטות ב-4 נספחים, בעוד שהעותרת ערכה את החישוב על סמך מספר הדרישות שצוינו בנספח אחד בלבד.

בנוסף הדגיש עו"ד גולדהמר כי לאחר הגשת העתירה, הוצגו בפני ועדת המכרזים של עיריית עפולה ההשגות של החברה המפסידה, עמדת היועץ המקצועי ועמדת היועץ המשפטי. הוועדה שקלה את כל הנ"ל והכריעה לטובת אישור זכייתה של א.ש.בינה במכרז. בכתב התשובה לעתירה צוינה גם העובדה שסי.אר.אם שיא הייתה מודעת בזמן אמת לחשיפת הצעות המחיר במקביל לבדיקת ההצעות המקצועיות, ולא מחתה על כך.

השופט דני צרפתי קיבל את כל טענות הרשות המקומית ובא כוחה, ודחה את העתירה. בפרט ציין צרפתי בפסק הדין כי "מצאתי כמסתברת יותר את עמדת העירייה לסוגיות שבמחלוקת" וש"אין כל מקום שבית המשפט יערוך ניקוד מחדש" של ההצעות. כמו כן מתח השופט ביקורת על כך שהעותרת טענה כי שיקולים זרים הנחו את חברי הוועדה מבלי לספק ראיות. חברת סי.אר.אם שיא תשלם הוצאות משפט בסך 40,000 ₪ לחברה שזכתה במכרז ולעיריית עפולה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email
בודק...