עסקת קומבינציה


בערעור 6672/19 שעניינו עסקת קומבינציה מסוג מכר חלקי, נפסק כי אין מקום לכלול בשווי המכירה "רווח יזמי", בין רווח בגין שירותי יזמות, ובין רווח יזמי הכלול בשווי מכירת הדירות.

מאידך, יש לכלול בעת חישוב שווי המכירה את רכיב ה"רווח הקבלני".

לאחרונה, משרדנו הגיש ערר לפי חוק מיסוי מקרקעין, ושווי הרכישה הופחת משמעותית בטענה דומה לטענה שהתקבלה בערעור 6672/19.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email