רכישת דירה שנייה

רכשת דירה שניה , הפטור לתשלום מס גדל – 24 חודשים
ברכישה החל מיום 7/7/2021 של דירת מגורים כאשר לרוכש דירה אחת נוספת, התקופה למכירת הדירה הנוספת הינה 24 חודש. תיקון 85 קבע הוראת שעה למשך 5 שנים במסגרתה הופחתה התקופה ל-18 חודשים, הוראת השעה הסתיימה ובהתאם, חזרה לחול התקופה של 24 חודשים הקבוע בסעיף 9(ג1ג)(2)(ב). בחלוף תקופה זו היה ולא נמכרה הדירה הראשונה יחוייב הקונה במס רכישה כמחזיק בדירה שניה.

שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email