דצמבר ב21, 2020

בהתאם לחוק המקרקעין, רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים, דהיינו – רישום בלשכת רישום המקרקעין, יהווה ראיה חותכת לתכנו. בשונה מרישום בפנקסים לגבי מקרקעין לא מוסדרים,

קרא עוד »

בפסיקה שהתקבלה לאחרונה, נפסק כי כאשר ישנה מחלוקת הנוגעת לירושתו של לקוח, לא ניתן להשתמש בטענה של זכות לחיסיון "עו"ד-לקוח", וזאת בכדי למנוע מידע שיש

קרא עוד »

בפס"ד שניתן לאחרונה ע"י המפקח על רישום המקרקעין, עלתה השאלה האם בעל נכס יכול לעשות ככל העולה על רוחו בחניה הצמודה לנכסו. במקרה נשוא פס"ד,

קרא עוד »

סגן הנשיא השופט רון סוקול: הערעור נגד עיריית קרית ים רק בעתירה לבית המשפט המנהלי בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, פסק

קרא עוד »

לאחרונה, נתקבלה הכרעה בתביעה ייצוגית[1] שהוגשה בקשר עם גביית הוצאות משפטיות (מדידות, הכנת תשריטים ואגרות) מעבר לקבוע בסעיף 6ג לחוק המכר דירות, שמגביל תשלום שכ"ט ל-5,039

קרא עוד »

התביעה הוגשה ע"י חברה קבלנית בטענה שהעירייה ניפחה את תעריפי היטל התיעול שדרשה בית המשפט המחוזי בחיפה, בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים, דחה את בקשת

קרא עוד »