אוקטובר ב17, 2023

בפס"ד שניתן לאחרונה עמדה לפתחו של בית המשפט בקשה לאישור תובענה ייצוגית בעניין מנגנון הצמדת התמורה בחוזי מכר של רוכשי דירה. בית המשפט קיבל את

קרא עוד »

בפס"ד שניתן לאחרונה עמדה לדיון סוגיית חניה נגישה בבית משותף. בתכנית היתר הבניה של הבית המשותף סומן מקום חניה בסמל של "חנית נכים" כאשר בהתאם

קרא עוד »

בפס"ד שניתן לאחרונה (ת"א 61072-02-22) פסק בית המשפט כי על רמ"י להאריך את חוזה החכירה ללא תנאי נוסף והיא אינה יכולה לחייב את החוכר לחתום על סעיפים

קרא עוד »
אורי גולדהמר

בפס"ד שניתן לאחרונה עמדה לפתחו של בית המשפט סוגיה של איחור במועד מסירת הדירה החוזי שנבע גם מנסיבות שבשליטת המוכר ולאחר מכן נבע האיחור מנסיבות

קרא עוד »
אורי גולדהמר

בפס"ד שניתן לאחרונה בערעור שהוגש לביהמ"ש העליון נפסק כי ויתור על בעלות בזכויות בנייה בבית משותף צריכה להיעשות ע"י כלל בעלי הזכויות בבית המשותף בצורה

קרא עוד »
אורי גולדהמר

האם לרמ"י יש סמכות, במסגרת חידוש חוזה חכירה פרטני, ליצוק לחוזה תנאים נוספים כאשר בחוזה המקורי נקבע שחידושו של ההסכם יהיה בהתאם לתנאי החוזה הקיים?

קרא עוד »
בודק...